Olof G. Lidin

80 år fyller 3-2-2006 Prof. Em. Olof

Lidin, Holte.

 Födelsedagen firas på annan ort.